Brødrehuset

Brødrehuset, Lindegade 34, blev opført i 1774 som en markant toetagers bygning med en symmetrisk facade og med en meget enkel udsmykning. Her boede de ugifte brødre i Brødremenigheden. Brødrehuset var også rammen om mange værksteder og småindustrier, bl.a. garveri, snedkeri og bageri. Brødrehuset består af to sammenbyggede bygninger: lille og store Brødrehus. Efter en brand i 1986 blev huset genopført.

Besøg Christiansfeld Centrets hjemmeside og se dine muligheder for rundvisning.

Brødrehusets arkitektoniske særkende

Hele bygningskomplekset omfatter en toetagers tilbygning mod vest, samt mindre bagbygninger i en etage mod syd og øst. Alle bygninger er opført i gule flensborgsten med undtagelse af det lange baghus mod syd, der er opført i røde mursten. Sidebygning er blevet brugt til snedkerværksted og bageri. Det lange baghus mod syd til værksteder og mod øst den oprindelige staldbygning. Ligesom Søstrehuset har Brødrehuset en gårdrum med fontæne. På grund af de lave bag- og sidehuse mod to af siderne opleves gårdarealet, i tæt tilknytning til bebyggelsens stueetage, meget behagelig at opholde sig i. Gården er belagt med brosten og har i midten beplantning med græsareal og træer. Bagved baghusene mod syd er resterne af den oprindelige have.