Brødremenighedens kirke

Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld eller Salshuset, som den også kaldes, blev opført i 1776 og udvidet i 1796 med to sidefløje. Før kirken blev opført, var der kirkesal i byens første hus fra 1773, Lindegade 17. Kirkesalen her kunne rumme 100 mennesker, men blev hurtigt for lille, og menigheden besluttede derfor at opføre en ny kirke. Salshuset blev opført ved byens centrale og grønne kirkeplads, og netop denne placering sammen med bygningens størrelse og arkitektur giver kirken status som byens hovedbygning. Kirken kan rumme 1000 mennesker.

Find vej til Brødremenighedens kirke

Grev Zinzendorfs Plads 1, 6070 Christiansfeld