Dansk Sygeplejehistorisk Museum

​Dansk Sygeplejehistorisk Museum blev indviet i 1999 i året for Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum.

Idéen til et fagmuseum om sygepleje opstod i sidst i 1980'erne, hvor mange sygehuse, afdelinger og institutioner blev nedlagt eller omstruktureret. Det medførte, at en masse effekter forsvandt. Meget af det, der forsvandt, var ting, sygeplejersker har brugt i deres arbejde. Det er karakteristisk, at sygeplejerskers daglige virkelighed bliver set på som betydeligt mindre dramatisk end medicinens med den forskningsresultater, instrumenter og remedier.

Sygeplejen har været mindre synlig og i museumssammenhæng næsten helt væk. Sygeplejens historie er imidlertid historien om den nære omsorg for mennesker og den omsorg, de har brug for, når det handler om helbred og sygdom.

I det perspektiv er det også historien om en lang række kendte og ukendte enkeltpersoner, først og fremmest kvinder. Hvordan var deres liv og vilkår? Hvilken indsats ydede de for at skabe gode forhold for patienterne, for fagets udvikling og for dets udøvere?

Sygeplejens historie er historien om sygeplejerskeuddannelsen, fagets professionalisering og om sygeplejerskers engagement i humanitært arbejde. Det er også historien om sundhedsvæsenets udvikling og fremkomsten af en række nye faggrupper.

Alt det kan i dag ses på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Indrettet i en gammel bygning, der har rummet et tuberkulosesanatorium for børn i det tidlige 1900-tal.

Du kan læse mere på Dansk sygeplejehistorisk museums hjemmeside. 

 


Oplevelseskortet
Se på kortet!