Enkehuset

Enkehuset, Nørregade 16, Christiansfeld, der er opført i 1780 er beliggende ved siden af Søstrehuset med adgang ud mod Nørregade. Her boede enkerne, der blev passet af søstrene fra nabohuset Søstrehuset.

Enkehuset arkitektoniske særkende

Enkehusets hovedbygning er i to etager og senere udvidet med en sidebygning ligeledes i to etager. Hele bygningskomplekset fremstår som et vinkelhus. Selvom Enkehuset kun har en sidebygning udgør havearealet et gårdlignende rum på grund af nærheden til Søstrehusets sidefløj. Da terrænet er faldende opleves Enkehuset meget højt fra havesiden, ligesom i Søstrehuset. Enkehusets hovedbygnings høje kælderfacade er udført i røde mursten.

Enkehusets haveareal var prydet med havehuse, nyttehave og prydhave.

Sammenbygningen mellem de to bygningsdele i hjørnet er udført med træbeklædning, ligesom sidebygningens vestfacade.

Enkeltheden i Enkehusets facader er meget sammenlignelig med Søstrehuset. Tilsammen giver de to bygninger mod Nørregade et meget ensartet, roligt og harmonisk bybillede.