Tyrstrup kirke - Genforeningskirken

Tyrstrup kirke er kendt som "Genforeningskirken". Her deltog Christian X i en andagt den 10. juli 1920 efter at have redet over den daværende grænse lidt nord for Christiansfeld.

Kirken er bygget i perioden 1862-1863 til afløsning af en anseelig romansk kirke fra 1200-tallet. Kirken er tegnet af kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup, som skabte flere af egnens landsbykirker. Selvom kirken er forholdsvis ny i forhold til mange af de danske kirker, har den udvendig og indvendig et eget særpræg, som er værd at fremhæve. Altertavlen er udført af Jes P. Schmidt, og alterbilledet er malet af A. Dorph i 1863.

I kirken er der elementer bevaret fra den forrige kirke. Her skal nævnes døbefonten fra 1200 tallet i granit med stiliseret udsmykning. Degnestolen er sammensat af seks stolestader, som kommer fra den forrige kirke og består af præstens og Tyrstrupgårds stole. De ældste stammer fra præstekonens stol og bærer årstallet 1622. 

Uden for kirken mod syd er opstillet en mindesten til erindring om de af sognets indbyggere, der faldt i Første Verdenskrig, 1914-1918. Ved indgangen til kirken via Haderslevvej ses den smukke indgangsportal, som består af portal og kvadre fra den nedrevne kirke. Andre kvadersten er brugt som sokkel i selve kirkebygningen. Tyrstup Kirke blev renoveret i 2011/12 og er i dag en af de åbne danske Vejkirker.

Læs mere på www.tyrstrupkirke.dk eller på www.vejkirker.dk