Fugletårn Solkær Enge

Ved Solkær Enge finder du fugletårnet med udkig ud over engsøens østlige ende. Søen er midtpunkt for et varieret fugleliv.  Ved søen og i engene yngler klyder, gul vipstjert, rørhøg og engpiber og i træktiden passerer falke, fiskeørne og blandt andet hjejler. På gode dage kan der observeres op til 10.000 hjejler. Er du heldig kan du også se områdets havørne jage og raste ved engene.

Fugletårnet er tilgængelig via den gamle poststi mellem Skibelund og Binderup. Det er muligt at følge den afmærkede cykelrute Vandvejen hele vejen fra Kolding.

Ved Solkær Enge finder du også Naturstyrelsens tre shelters og en fin badestrand.

Parkering: Skibelund Naturskole, Skibelundvej 22, 6092 Sønder Stenderup