Primitiv overnatning i Stenderup Skovene

I Stenderup Skovene er der flere steder mulighed for primitiv overnatning i eget telt eller i shelter.

I Nørreskoven og Midtskoven er der fri teltning. Derudover findes der en teltplads/shelterplads i Nørreskoven og en i Sønderskoven. Vi henviser til hjemmesiden www.udinaturen.dk for flere oplysninger om Naturstyrelsens faciliteter og retningslinjer for brug af disse. Der findes desuden en lille teltplads på Fænø Kalv.

De direkte link til primitiv overnatning i Stenderup Skovene (du skal selv lige markere valgmulighederne, når du lander på siden)