Tingstedet

Foran Domhuset ligger en plads i beton, som spiller op til bygningen bagved. Årstallet i belægningen refererer til vedtagelsen af Jyske Lov.

Pladsen er en enkel opholdsplads tæt ved Kolding Å. Den store flade stålkugle reflekterer omgivelserne og "trækker" himmel, natur og bygning ind på pladsen.

"Tingstedet" er et af Kolding Kommunes åsteder - dvs. et af de opholdssteder langs Kolding Å, hvor man kan slappe af, hygge sig, lege og få motion. Alle åstederne er tilgængelige langs med Kolding Å fra Marina Syd til Vestre Ringgade.