Vinden i piletræerne

Åstedet er bygget op som en terrasse i hårdt træ og er tænkt som et samlingssted, hvor man kan sidde i den forsænkede plads og fortælle historier, og hvor der også gerne må laves bål. Pladsen og beplantningen skal være med til at give ro og fred i sjælen. Yderst på pladsen kan man sidde og betragte Kolding Å.

"Vinden i piletræerne" er et af Kolding Kommunes åsteder - dvs. et af de opholdssteder langs Kolding Å, hvor man kan slappe af, hygge sig, lege og få motion. Alle åstederne er tilgængelige ved at følge Kolding Å fra Marina Syd til Vestre Ringgade