Følg sporet i landskabet ved Nagbøl Skov

Sporet ved Nagbøl Skov

Følg sporet ved Nagbøl Skov, der går gennem skov, mose og marker. Undervejs passere du kotrappegyden en udgravet jernalderboplads og forbi Nørremosen, hvor der er fundet to spiralguldringe fra bronzealderen. Ruten er afmærket og er ca. 5 kilometer lang.

Læs mere om oplevelserne langs med sporet og download folder på Spor i Landskabets webside.

Sporet er en del af projektet Spor i landskabet, der arbejder med at give alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Parkering

Nagbølvej/Nagbøl Kirkevej - der er parkeringsmulighed ca. 100 m inde af grusvejen.