Harte Skov

Harte Skov ligger smukt på kanten af de stejle skrænter ned til Vester Nebel Å og er en skøn blanding af ny og gammel skov. Her finder du både tæt granskov, høje slanke bøgetræer og unge egetræer, der til sammen skaber en mosaik af oplevelsesmuligheder. De bevarede overdrev, hvor køerne græsser, gør skoven åben og giver besøgende mange smukke udkig over det stærkt kuperede terræn. Bevæger man sig ned af ådalens skrænter til engen oplever man at stå midt i en idyllisk naturlomme langt væk fra hverdagen.

Harte Skov er en forholdsvis ny skov, der blev rejst i 1990'erne på jordene tilhørende den gamle ryttergård Brødsgård, der i dag er landbomuseum. Skoven drives af Naturstyrelsen.

Parkering: Landbomuseet, Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding


Oplevelseskortet
Se på kortet!