Hulskov ligger lige i udkanten af Nr. Bjert

Hulskov - en Vild Med Vilje skov

Hulskov er en Vild Med Vilje skov. Det vil sige en skov, hvor Kolding Kommune arbejder for at forbedre levevilkår for dyr, planter og svampe ved at lade fældede træer forblive i skoven til naturligt henfald. Den 30 ha stor skov øst for Nr. Bjert er hovedsagelig privat, men i de 6 ha, der er ejet af Kolding Kommune, kan du følge en fin lille afmærket rundtur rundt. Ruten er ca. 1 km og kan kun benyttes til fods. Se kort over ruten.

Skoven er en løvskov, primært med gamle bøge- og egetræer. I 2016 blev de fleste nåletræer (Douglas og Sitka) i kommunens del af skoven fældet. Dette ses i dag som en stor lysning i skovens sydvestlige hjørne.

Færdsel i privat skov: Det er tilladt at færdes til fods eller cykel på stier og veje i private skove fra kl. 6 om morgenen til solnedgang - læs mere om færdsel i privat skov

Parkering: Der er ikke en parkeringsplads i tilknytning til skoven, men du finder den afmærkede rute ved at gå langs det levende hegn fra regnvandsbassinet øst for parcelhusvejen Rugmarken

Læs mere om Vild med vilje 


Oplevelseskortet
Se på kortet!