Vandretur i Solkær Enge

Oplev havørnen i solkær Enge. Solkær Enge er et stykke østjysk vadehav, hvor vandstanden i Lillebælt bestemmer vandstanden i engene. Området på 180 ha består af en 75 ha stor saltvandspræget strandsø omkranset af våde enge.

Engene blev oprindeligt afvandet i 1923, hvor bønderne i området ønskede en bedre udnyttelse af området end de våde enge og den daværende 10 ha stor sø. Afvandingen foregik først med vindmølle og senere en diseldrevet pumpe, der igen blev afløst af en eldreven. Afvandingen var dog til stadighed en udfordring, og med tiden blev lodsejerne i området indstillet på at genoprette området i funktion af et vådområde. Sidst i august 2004 kørte pumperne for sidste gang, i september blev dæmningen gennemgravet, og få uger senere var engene oversvømmet.

Resultatet af naturgenopretningsprojektet kan i dag opleves med et fantastisk fugleliv. Pumpehuset, hvor pumpen stod er bevaret og fungerer i dag som udstilling og madpakkehus.

Gå en tur ved Solkær Enge

Kør ud til enden af Skibelundvej ved Sdr. Stenderup og parker bilen eller cyklen. Herfra kan du følge stien langs Lillebælt, eller gå langs stranden sydpå. Solkær Enge vil kunne ses på din højre hånd. Fra fugletårnet kan områdets rige fugleliv betragtes. Også havørnefamilien, der har holdt til i Solkær Enge siden 2008.

Parkering: Skibelund Naturskole, Skibelundvej 22, 6092 Sønder Stenderup