Gudsageren

Gudsageren, der er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i 1773 og indviet den 2. april 1774.

Den første, som blev begravet, var en lille dreng, som døde undervejs på sørejsen med sine forældre fra Zeist i Holland. Gudsageren er indrettet med alléer af lindetræer og stier. Brødrene begraves mod vest og Søstrene mod øst, dermed findes ingen familiegravsteder. Stenene har ens udtryk, hvad der symboliserer menighedens lighed også efter døden.

På kirkegården findes en mindesten over faldne i 1. Verdenskrig og en for faldne under Slaget ved Kolding den 23. april 1849.

Over indgangsporten står på sydsiden "Det såes i Forkrænkelighed" og på nordsiden "Det oprejses i Uforkrænkelighed", hvilket vil sige, at livet skabes i forgængelighed, men oprejses i uforgængelighed.

Adresse: 6070 Christiansfeld