Vifdamanlægget

Vifdam-anlægget ligger som et grønt centrum omkranset af gamle byhus og lejligheder og giver en fornemmelse af, at være langt væk fra byen med parkens lidt vilde natur. Her findes både boldbane og legeplads og fine stiforbindelser mellem byens gader omkring Låsbygade, Hospitalsgade og Vifdam. Og ganske tæt på Kolding Byferie.


Tags
Leg