Vandretur langs Kolding Å ved Ejstrup

Naturstien ved Ejstrup

Vest for Kolding ved Ejstrup starter Kolding Å. I midten af 1800-tallet lå Ejstrup på den dansk-tyske grænse og fungerede som toldsted med toldbetjente, der patruljerede i ådalen, indtil denne blev flyttet til Sønderbro i Kolding. Langs åen går en 1,2 km lang natursti, der ender, hvor Vester Nebel Å og Åkær Å løber sammen og bliver til Kolding Å.

Åen har siden 2007 fået mere vand og vandløbet er stadig i gang med at finde sit forløb i landskabet. Den større vandmængde skyldtes naturgenopretningen ved Ferup Sø, hvor opdæmningen af Vester Nebel Å, der i sin tid sikrede vand til Harteværket, i 2007 blev nedlagt ved at føre Vester Nebel Å uden om Ferup Sø, tilbage til sit naturlige forløb.

Langs åen kan du være heldig at støde på vandstær, fiskehejre og isfugl, eller måske er du heldig at høre sort spætten, der hakker i Gelballe Skov.

Start turen ved parkeringspladsen ved siden af Ejstrupvej 10, 6000 Kolding. Her er også et lille skur med bænke til den medbragte kaffe.


Temaer
Vandreruter