Stenderup Skovene

På Stenderup halvøen syd for Kolding ligger Stenderup skovene, der består af de tre skove Nørreskov, Midtskov og Sønderskov. Den smukke kyststrækning gør det til noget helt særligt at besøge Stenderup-skovene. Skovene har siden 1500-tallet været ejet af Kronen (staten), og de er en rest af et stort skovbælte tværs over Jylland. Mange gravhøje og voldsteder fortæller om menneskelig aktivitet gennem tusinder af år på halvøen. Skoven gemmer på over 500 år gamle egetræer, foruden en blandet løvskov med høje bøgetræer. I Stenderup-skovene er der fri teltning og så mørkt, at en stjerneaften om vinteren er en kæmpe oplevelse.

Her findes et rigt fugleliv. Bl.a. yngler her ravne, natugler og skovhornugler samt en del rovfuglearter. Dyrelivet i skovene omfatter en stor rådyrbestand, grævlinge, ræve og skovmår.

Skovene drives af Naturstyrelsen, se deres digitale naturguide til Stenderup Skovene.